АКТУАЛНИ КОНКУРСИ
Отворени конкурси по теми „Информационни и комуникационни технологии”, „Наука в обществото” и  „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС
На 20 юли 2011 г. са отворени следните конкурси за подаване на предложения за проекти по теми „Информационни и комуникационни технологии”, „Наука в обществото” и „Социални-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС:

1. Осми конкурс по тема ИКТ  (Конкурс FP7-ICT-2011-8), с бюджет 787 млн. евро. Крайният срок за подаване на предложения е 17 януари 2012 г. по следните теми:
•Всепроникващи и ползващи се с доверие инфраструктури за мрежи и услуги;
•Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи;
•Технологии за цифрово съдържание и езици;
•ИКТ за ниско-въглеродна икономика;
•ИКТ за обучение и достъп до културни ресурси;
•Бъдещи и нововъзникващи технологии;
•Хоризонтални действия.
Повече информация за осми конкурс по тема ИКТ от Седма рамкова програма може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-8

2. Конкурс „ИКТ за зелени коли - 2012” по тема ИКТ (Конкурс FP7-2012-ICT-GC), с бюджет 30 млн. евро и краен срок за подаване на предложения за проекти 1 декември 2011 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-ICT-GC

3. Конкурс „Енергийно ефективни сгради - 2012” по теми ИКТ, Енергия и околна среда (конкурс FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB), с бюджет 140 млн. евро и крайна дата за подаване на предложения за проекти 1 декември 2011 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

4. Конкурс „Фабрики на бъдещето - 2012”  (конкурс FP7-2012-NMP-ICT-FoF), с бюджет 160 млн. евро и крайна дата за подаване на предложения за проекти 1 декември 2011 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ICT-FoF

5. Конкурс FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 по Работна програма 2012 на тема „Наука в обществото”, с общ бюджет 37.4 млн. евро. Крайният срок за подаване на предложения е 22 февруари 2012 г. по следните основни направления:
•По-динамично управление на връзките между науката и обществото (индикативен бюджет 19.5 млн. евро);
•Укрепване на потенциала, разширяване на хоризонтите (индикативен бюджет 17.9 млн. евро);

Повече информация за конкурса може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

6. Конкурс FP7-SSH-2012-1 по тема „Социално-икономически и хуманитарни науки”, с общ бюджет 39 млн. евро и краен срок за подаване на предложения за проекти 2 февруари 2012 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-1

7. Конкурс FP7-SSH-2012-2 по тема „Социално-икономически и хуманитарни науки”, с общ бюджет 48 млн. евро и краен срок за подаване на предложения за проекти 2 февруари 2012 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-2

8. Конкурс FP7-ERANET-2012-RTD, с общ бюджет 38.5 млн. евро и краен срок за подаване на предложения за проекти 28 февруари 2012 г.
Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD