Търговско - промишлена камара - Пловдив, като част от европейската мрежа за подкрепа на МСП - Enterprise Europe Network, Ви предлага да се възползвате от информационни канали на мрежата, за да откриете чуждестранни партньори за Вашите проекти, потенциални клиенти за Вашия бизнес, нови технологии за Вашето производство и да представите продуктите си на европейския и световен пазар.

Публикуване на Ваша оферта за бизнес сътрудничество в базата данни за търсене на бизнес партньори
Това Ви гарантира разпространение на информацията в рамките на 27-те страни-членки на ЕС, Турция, Западните Балкани, Норвегия, Исландия, Армения, Израел, Швейцария, а скоро и в Египет, Сирия, Русия и САЩ. Вашето бизнес предложение ще бъде включено в бюлетините с бизнес оферти на чуждестранните ни партньори и достъп до него в продължение на 1 година в информационна база-данни, до която ежедневен достъп имат всички 600 организации, членове на мрежата.
Изтеглете, попълнете и изпратете приложения по-долу кооперационен профил на факс: 032 908988 или e-mail: een@pcci.bg

Кооперационен профил

Публикуване на Ваша заявка за търсене или оферта за предлагане на технология
Ако желаете да подадете технологична оферта/заявка за разпространение в базата на мрежата на Enterprise Europe Network, трябва да попълните един от следните профили и да го изпратите на e-mail адрес: een@pcci.bg или на
факс: 032 908988

Формуляр за подаване на технологична оферта / TO
Формуляр за подаване на технологична заявка /TR

Търсене на партньори за кандидатстване по проекти
Можете да използвате тази услуга, за да потърсите партньори за кандидатстване за финансиране с Ваш проект или да предложите себе си и експертизата си като партньори по проект на друга организация. Профилът Ви ще бъде разпространен по каналите на Enterprise Europe Network.
Формуляр за търсене на партньори по проект